Svobodná Republika Žižkov

podporuje migraci svých obyvatel k Baltskému a Jadranskému pobřeží plánovaným otevřením generálních konzulátů dvou partnerských městských států.

Svobodné město Gdaňsk
(německy Freie Stadt Danzig, polsky Wolne Miasto Gdańsk) vzniklo v listopadu 1920 na území odstoupeném německou říší na základě Versailleské smlouvy a zaniklo spojením s nacistickou Velkoněmeckou říší v září 1939. dnes je jeho území součástí Polska. Svobodné město Gdaňsk nebylo plně suverénní. Bylo pod ochranou Společnosti národů a ve vnějších vztazích jej zastupovalo Polsko, se kterým bylo v celní unii. Polsko mělo ve správě i železniční dráhu, která území SMG spojovala s územím Polska, a získalo Westerplatte (původně městskou pláž Gdaňsku), na které byla umístěna polská vojenská posádka. Ve městě byla i zvláštní polská pošta (vedle místní pošty). SMG po většinu své existence nemělo vlastní vojsko. 1. září 1939 začal ostřelováním polského muničního skladu na Westerplatte německý útok na Polsko. Svobodné město Gdaňsk mělo rozlohu 1 966 čtverečních kilometrů. Více než 95 % z jeho přibližně 360 000 obyvatel tvořili Němci, zbytek Kašubové a Poláci.
 

Svobodný stát Rijeka (chorvatsky Slobodna država Rijeka, italsky Stato libero di Fiume) byl městský stát, založený v roce 1920 na základě Rapallské smlouvy mezi královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a kralov- stvím itálie. Tento stát existoval fakticky pouze rok, de iure až do roku 1924, kdy byl anektován itálií. Tato ane- xe nebyla nikdy mezinárodně právně uznána.

V meziválečné Rijece žili Chorvati, italové, Slovinci, Maďaři, Srbové a mj. také Češi. Po druhé světové vál- ce byla Rijeka připojena k Jugoslávii, stala se největším chorvatským přístavem a dnes tvoří Chorvaté asi 80% jejího obyvatelstva.